תמיכה מרחוק

תמיכה מרחוק

1. אנו מבקשים בזאת, תיקון ו/או מתן תמיכה לבעיה שהתעוררה, באמצעות תמיכה מרחוק למחשבים ו/או למדפסות שברשותינו.

2. ידוע לנו כי התמיכה הניתנת על ידכם נעשית תוך כיבוד פרטיות מלא של המידע המצוי במחשבנו ועל ידי עובדים מיומנים מטעמכם, ואנו פוטרים אתכם מכל טענה ו/או דרישה הנוגעת לפרטיות ו/או כל נזק ישיר או עקיף, באשר הוא ו/או למידע המצוי במחשבנו.