פתרון תקלות

סוג מכשיר

  • em2535dn 3

  • fs 1118 mfp

  • em2535dn 2

סוג תקלה

  • דף דפוס

  • בעיית תקשורת

המדפסת לא מושכת את הדף פנימה

המדפסת לא מושכת את הדף פנימה וכתוצאה מכך לא מתבצעת
הדפסה כדאי לנסות לפתוח את המדפסת ולנקות את אזור
הגומיות שאחראיות על משיכת הדפים. יש לנקות את האזור
ואת הגומיות עצמן עם מברשת.

הדפסה מלוכלכת

המדפסת לא מושכת את הדף פנימה וכתוצאה מכך לא מתבצעת
הדפסה כדאי לנסות לפתוח את המדפסת ולנקות את אזור
הגומיות שאחראיות על משיכת הדפים. יש לנקות את האזור
ואת הגומיות עצמן עם מברשת רכה ומטלית לחה. את הדף
פנימה וכתוצאה מכך לא מתבצעת הדפסה- כדאי לנסות לפתוח
את המדפסת ולנקות את אזור.

מדפסת לא מזהה את חומר ההדפסה

המדפסת לא מושכת את הדף פנימה וכתוצאה מכך לא מתבצעת
הדפסה כדאי לנסות לפתוח את המדפסת ולנקות את אזור
הגומיות שאחראיות על משיכת הדפים. יש לנקות את האזור
ואת הגומיות עצמן עם מברשת רכה ומטלית לחה. את הדף
פנימה וכתוצאה מכך לא מתבצעת הדפסה- כדאי לנסות לפתוח
את המדפסת ולנקות את אזור.

Kyocera p4040dn

המדפסת לא מושכת את הדף פנימה וכתוצאה מכך לא מתבצעת
הדפסה כדאי לנסות לפתוח את המדפסת ולנקות את אזור
הגומיות שאחראיות על משיכת הדפים. יש לנקות את האזור
ואת הגומיות עצמן עם מברשת רכה ומטלית לחה. את הדף
פנימה וכתוצאה מכך לא מתבצעת הדפסה- כדאי לנסות לפתוח
את המדפסת ולנקות את אזור.